KAMIONSKE TEPIH VAGE

KAMIONSKE TEPIH VAGE

KM


Tip: Kamionska tepih vaga sa betonskim mostom.

Karakteristike:
Kamionska (kolska) tepih vaga sa betonskim mostom.

Vaga ovog tipa namjenjena je mjerenju svih vrsta teretnih vozila do najveće mase od 60 tona. Most je maksimalne dužine do 18m i maksimalne širine do 3m.

Vaga se montira na unaprijed pripremljenu podlogu i potpuno je elektronska, tj. nema pokretnih mehaničkih dijelova podložnih habanju čime je obezbjeđena velika preciznost, siguran i dugotrajan rad.

Noseća mjerna platforma je armirano betonska, dimenzionisana da može da podnese opterećenja i najvećih vozila koja su u saobraćaju. Sa čeonih strana noseće platforme postavljaju se odbojnici (apsorberi soka) koji obezbjeđuju pravilan položaj mosta tako da je upotreba vage sigurna i pouzdana.


Povezani proizvodi