KAMIONSKA VAGA U NIVOU TLA

KAMIONSKA VAGA U NIVOU TLA

KM


Tip: Kamionska vaga sa betonskim mostom u plitkoj jami

Karakteristike:
Vaga ovog tipa namjenjena je mjerenju svih vrsta teretnih vozila do najveće mase od 60 tona. Most je maksimalne dužine do 18m i maksimalne širine do 3m.

Vaga se smješta u betonsku jamu i potpuno je elektronska, tj. nema pokretnih mehaničkih dijelova podložnih habanju čime je obezbjeđena velika preciznost, siguran i dugotrajan rad.

Noseća mjerna platforma je armirano betonska, dimenzionisana da može da podnese opterećenja i najvećih vozila koja su u saobraćaju. Sa čeonih strana noseće platforme postavljaju se odbojnici (apsorberi soka) koji obezbjeđuju pravilan položaj mosta tako da je upotreba vage sigurna i pouzdana.


Povezani proizvodi